Menu Close

Forskellige typer internet

Der findes forskellige typer internet, og det kan være svært at finde ud af, hvilken man skal vælge. Der er både mobilt internet, fiber internet, antenne internet og internet via kabel tv. Det kan være uoverskueligt, og svært at sætte sig ind i. den mest udbredte form for internet, er antenne internet. Det er den, som de fleste kender og bruger. Signalet gennem denne type internet kommer igennem et telefonstik, og man skal benytte en såkaldt ”router”, når man skal være flere på internettet af gangen. Læs mere om de forskellige internettyper og deres fordele og ulemper på https://gobredbaand.dk/.

Mobilt internet

Mobilt internet er en form for internet, som gør det muligt at have det med rundt i et USB-stik. Det kan for eksempel bruges, hvis du vil have internet, mens du rejser. Det betyder altså, at du kan have internet mens du sidder i toget eller bussen. På den måde kan du benytte dig af internettet, og lave eventuelt arbejde eller lektier, mens du er på farten. Det er en fordel for dem, som måske ikke har så meget tid i hverdagene, eller for dem, som tilbringer lang tid af deres dage på farten, såsom i toget eller bussen. Kontakt – Go’ Bredbånd for flere informationer.

Internet via kabel-tv

Hvis du har internet via kabel-tv, giver det dig muligheden for at have den samme udbyder til din tv-pakke og dit internet. Dette har en række fordele. Du kan blandt andet mange steder spare penge, da du sammensætter både internet og tv. Signalet til dit internet kommer gennem dit tv-signal, men du skal dog stadig have en trådløs router, hvis du ønsker at have en trådløs forbindelse. Der findes altså mange forskellige internettyper, med forskellige fordele og ulemper. Det handler bare om at vælge, den der passer til dig.